0
Murdmaasuusatamise treenerite täiendkoolituse õppekava Tagasi
MURDMAASUUSATAMISE TREENERITE TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA

MURDMAASUUSATAMISE TREENERITE TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA
Treener I aste (tasemekoolitus 60 tundi ,sellest 30 tundi murdmaasuusatamises)
 
Eesmärk :anda treenerile/ juhendajale algteadmised tööks murdmaasuusatamise treeningrühmaga
Koolituse temaatika                                                                                                  Tunde
                                                                                                                            
1. Suusatamise kui ala lühiiseloomustus ja korraldus Eestis                         2 L
2. Suusatamise treeningu põhimõtted                                                                  4 L/S
3. Suusataja treeningvahendid                                                                               3 L/S
4. Suusataja kehaliste võimete ealine areng ja selle arvestamine
    treeningtöös                                                                                                             4 L
5. Suusataja varustus, selle valik ja hooldus                                                        3 L/S
6. Suusatamistehnika alused                                                                                  4 L/S
7. Suusataja tervis ja toitumine                                                                                4 L
8. Suusatamise treeningtingimused (regionaalsed/ Eesti keskused)            2 L
9. Valmistumine ja osalemine suusatamise võistlustel                                     2 L
10. Suusatamise treeningtöö juhendamine                                                          2 S
 
Treener II aste ( tasemekoolitus 100 tundi, sellest 50 tundi
murdmaasuusatamises)
 
Eesmärk : anda treenerile /juhendajale süvendavalt teadmisi murdmaa-suusatamise õppe- treeningtöö juhtimiseks ja korraldamiseks
Koolituse temaatika                                                                                                    Tunde
 
1. Suusataja võistlustegevuse analüüs ja tulemust määravad tegurid             4 L/S
2. Suusataja treeningu planeerimise alused                                                          6 L/S
3. Suusataja kehaliste võimete areng läbi treeningprotsessi                              6 L/S
4. Suusataja treening- ja võistlusvarustus   - selle valik ja hooldus                    6 S
5. Suusataja tehniline ettevalmistus – erinevate liikumisviiside
omandamine ja rakendamine                                                                                     8 S
6. Suusataja funktsionaalse seisundi hindamise võimalused                            4 L/S
7. Suusataja tervisliku seisundi jälgimine , taastumine treeningutest                4 L/S
8. Suusataja võistlustegevuse planeerimine ja teostus                                         4 S
9. Suusataja treeningrotsessi tagamise materiaalsed tingimused                     4 L/S
10. Suusataja treeningtöö seostamine muu tegevusega                                       2 L
11. Eesti Suusaliit – selle töö murdmaasuusatamise korralduses                      2 S
 
Treener III aste ( tasemekoolitus 140 tundi , sellest 70 tundi
murdmaasuusatamises)
 
Eesmärk :anda treenerile/juhendajale veelgi süvendatumaid/ erialasemaid teadmisi ja oskusi
 
1. Suusataja treeningprotsessi pikajaline planeerimine                                       6 L/S
2. Erinevate murdmaasuusatamise treeningmetoodikate analüüs                    6 L/S
3. Suusataja funktsionaalse seisundi uuringud ja nende kasutamine
 treeningprotsessi juhtimisel                                                                                       8 L/S
4. Murdmaasuusatamise tehnika uuringud ja nende kasutamine
 treeningprotsessi juhtimisel                                                                                       8 S
5. Suusataja tervisliku seisundi uuringud ja selle kasutamine
 treeningprotsessi juhtimisel                                                                                       6 L/S
6. Suusahoole ja hooldetöö korraldus                                                                       8 S
7. Treening- ja võistlusrajad. Nende analüüs ja eripära arvestamine
 õppe- treeningtöö korraldamises                                                                              6 L/S
8. Suusataja psüholoogiline ettevalmistus ja selle arvestamine        
 treeningutes ja võistlustel                                                                                           6 L/S
9. Suusataja treeningtingimuste materiaalne tagamine – töö toetajate
 ja sponsoritega. Reklaam ja meedia.                                                                      6 L/S
10. Murdmaasuusatamise võistlussüsteemid ja nende arvestamine
treeningprotsessi korraldamisel.                                                                                 4 L/S
11. Suusatamisalane erialane kirjandus ja uuringud                                             4 L/S
12. Suusatamise tasakaalustatud arengu mudel                                                    2 L/S
 
Märkus : L – töö loengulises vormis
                S – töö seminari vormis nii teoreetiliste kui praktiliste
                      tundidena, millele lisandub isesesisev töö
                Tundide mahuline suhe määratletakse õppematerjalide  ettevalmistamisel  
                Õppekirjandus esitatakse õppematerjalide koostamisel vastavalt   teemale.
 
Õppekava koostanud :
dots. Kaarel Zilmer  kzilmer@tpu.ee                                             
08. august 2005
Tallinna Ülikool
                                        
 
 


Tehvandi SpordikeskusEesti TerviserajadEesti OlümpiakomiteeFIS-Ski
Graanul InvestAltius EnergiaPostimees
web by OK Interactive