0
ESL koondiste eeskirjad (alates 28.08.2003) Tagasi
EESTI SUUSALIIDU KOONDVÕISTKONDADE SISEKORRAEESKIRJAD
 
1. Sisekorraeeskiri (edaspidi Eeskiri) sätestab Eesti Suusaliidu (ESL) koondise liikme käitumiseeskirjad treeninglaagrites ja võistlustel ning laagrite ja võistluste välisel ajal.
2. Treeninglaagriks loetakse koondise laagrit treeneri juhendamisel alates laagrisse saabumisest kuni laagrist lahkumiseni , s.h. ka puhkuse päevad ning treeningute vaheline päevane ja öine aeg.
3. Võistlusreisiks loetakse kogu aega, mis jääb võistlusreisile sõitmise ja sealt tagasijõudmise vahele.
4. Koondise liige on treeninglaagris ja võistlusreisil kohustatud:
4.1. täitma treeneri poolt antud korraldusi;
4.2.  järgima täielikult treeneri antud treeningplaani, sellest kõrvalekalded on lubatud kooskõlastatult treeneriga;
4.3. täitma täpselt oma treeningpäevikut vastavalt treeneri antud reeglitele;
4.4. mitte lahkuma treeninglaagrist ega võistlustelt omavoliliselt;
4.5. pühenduma treeninglaagris ja võistlustel parima tulemuse saavutamisele ja tegema kõik endast sõltuva, et tulemus oleks maksimaalne;
4.6. ilmuma õigeaegselt treeningutele, võistluste starti, meeskonna nõupidamistele, med.testidele jms.;
4.7. ööbima ja majutuma treeneri poolt määratud majutuskohas, erandkorral treeneri nõusolekul võib ööbida mujal;
4.8. kui treener ei ole lubanud teisiti, siis viibima majutuskoha territooriumil 23.00-07.00;
4.9. järgima ESL poolt kehtestatud reklaami- ja riietuse reegleid;
 
5. Treeninglaagri ja võistluste ajal on keelatud:
5.1. alkoholi tarbimine ja joobes olemine kogu laagri ja võistlusreisi jooksul;
5.2. suitsetamine, narkootiliste ainete jms. tarbimine;
5.3. restoranides, ööklubides jms. kohtades, kus müüakse alkoholi, viibimine peale 23.00;
 
6. Väljaspool treeninglaagri ja võistluste aega on koondise liige kohustatud iseseisvalt täitma treeneriga kooskõlastatud treeningplaani ning samuti täitma täpselt treeningpäevikut.
7. Väljaspool treeninglaagri ja võistluste aega on ESL poolt rangelt nõutud alkoholi tarbimise keelu ja suitsetamise keelu järgimine kõikide koondise liikmete poolt.
8. Koondise treener on kohustatud:
8.1. tagama koondise liikmete poolt käesolevate reeglite järgimise;
8.2. koondise liikmete poolt reeglite rikkumise korral (s.h. ka teise koondise sportlaste poolt) kutsuma neid koheselt korrale ja informeerima reeglite rikkumisest ESL ja sportlase isiklikku treenerit kas suuliselt või kirjalikult ning tegema ettepaneku sanktsioonide rakendamiseks.
 
9. Koondise liikme poolt käesolevate eeskirjade rikkumise eest on ette nähtud järgmised sanktsioonid:
9.1. eeskirjade punktide 5.1., 5.2., 5.3. rikkumisel– hooaja lõpuni koondisest väljaarvamine, teatamine isiklikule treenerile ja klubile, teatamine koolile;
9.2. muude rikkumiste korral rakendatakse sanktsioone vastavalt treeneri ettepanekule murdmaa alakomitee otsusel.
10. Käesolev kord jõustub alates 01.september 2003.a.


Tehvandi SpordikeskusEesti TerviserajadEesti OlümpiakomiteeFIS-Ski
Graanul InvestAltius EnergiaPostimees
web by OK Interactive