0
Juhend 2006/2007
ETV-HANSAPANGA NOORTE SUUSASARI 2007
 
J U H E N D
 
 1     EESMÄRK
1.1     Tõsta suusatamise populaarsust noorte hulgas;
1.2     Tõmmata enam tähelepanu noorte suusatamisele;
1.3     Korraldada kogu hooaega läbiv võistlussari noortele;
1.4     Tuua suusatamisse vaatemängulisust;
1.5     Laiendada võistluskeskuste geograafiat;
1.6     Tuua juurde uusi treeningkeskusi ja otsida noori talente, kes kandideeriksid tulevikus Eesti koondisse.
 
2     ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE
2.1     Võistluste etappide läbiviijaks on ESL koostöös ESL murdmaasuusatamise komitee poolt kinnitatud ESL klubi või organisatsiooniga (edaspidi korraldaja);
2.2     Alakomitee kinnitab iga etapi tehnilise delegaadi (TD);
2.3     Igal etapil moodustab korraldaja zürii, mille esimeheks on TD;
2.4     Võistluste ametlik nimetus on: “ETV-HANSAPANGA NOORTE SUUSASARI”;
2.5     Võistluste ärajätmise ilmastikuolude tõttu antud paigas otsustab zürii koos korraldajaga ning korraldaja peab sellest teatama vähemalt 5 päeva ette. Üleviimisest teise kohta teatab ESL hiljemalt kolm päeva ette;
2.6     ESL sõlmib iga etapi korraldajaga lepingu, kus sätestatakse täpsemalt poolte kohustused ja vastutus ning erikokkulepped;
2.7     Võistluste läbiviimise kulude jaotumine ja katmise kord fikseeritakse täpsemalt ESL-i ja korraldaja vahelises lepingus.
 
3     LÄBIVIIMISE TINGIMUSED           
3.1     Võistlused viiakse läbi vastavalt ESL murdmaasuusatamise võistlusmäärustele;
3.2     Võistlustel on ajavõtt korraldatud elektrooniliselt. Elektroonilise ajavõtu korraldaja on ESL poolt määratud firma HK Nelson;
3.3     Esialgsed võistluste tulemused on kättesaadavad samal päeval ning elektrooniliselt võistlustele järgneval esmaspäeval;
3.4     Võistluspaigas on tagatud ESL poolt tarnitavate reklaamide paigaldamiseks tehnilised tingimused stardi- ja lõpukoridoris ning autasustamise taustasein;
3.5     Sponsorite reklaamimine sportlaste võistlusriietusel ja võistluspaigas peab vastama ESL murdmaasuusatamise komitee vastavatele otsustele;
3.6     Võistluse korraldajal on õigus sõlmida lepinguid lähtudes võistluste parema läbiviimise, suusaspordi propageerimise ja materiaalse kindlustamise eesmärkidest, eelnevalt kooskõlastades need ESL -iga.
 
4     OSAVÕTJAD
4.1       sa võivad võtta kõik Eesti noored, kelle treeningtase ja tervislik seisund lubab osaleda võistlustel kavas olevatel distantsidel;
4.2       Võistlustele registreerija võtab endale vastutuse p.5.1 toodud tingimuste täitmise eest;
4.3       Vanuseklassid võistlustel: tüdrukud (N11-N20), poisid (M11-M20)
N20(19) M20(19)          1987-88a.sünd
N18(17) M18(17)          1989-90a.sünd
N16       M16                  1991a.sünd
N15       M15                  1992a.sünd
N14       M14                  1993a.sünd
N13       M13                  1994a.sünd
N12       M12                  1995a.sünd
N11       M11                  1996a.sünd ja hiljem sündinud
 
5           REGISTREERIMINE
5.1       Nimeline registreerimine etapiks hiljemalt võistlusele eelneval neljapäeva kella 16.00-ks. ESL Anonüümseid registreerimisi (s.o. ilma esindaja andemeteta) ei arvestata;
5.2       Eelregistreerimine teha ESL-i registreerimisblanketti vormi [Vormi põhja leiad www.suusaliit.ee -> Eesti Suusaliit -> Dokumendid] kohaselt, kus on ära näidatud nimi, sünniaasta, vanuseklass;
5.3       Registreerimislehed täita korrektselt trükitähtedega. Registreerimislehe lõppu näidata täpne aadress, kontakttelefoni number, registreerija nimi ja e-maili aadress (kui on);
5.4       Loosimine teostatakse arvutiga ja saadetakse etapi korraldajale võistlusele eelneval päeval kella 10.00-ks. Stardiprotokolli saavad ka kõik registreerimisel e-maili aadressi teatanud;
5.5       I etapi loosimisel paigutatakse tugevamate gruppi möödunud hooajal kokkuvõttes 1.-10. (N15 ja N16 1.-6.) hulgas olnud, ülejäänutel etappidel loositakse tugevamasse gruppi igas vanuseklassis sarja hetkeseisus 1/3 paremate hulgas olijad.
 
6          PROGRAMM
6.1       Reeglina võistluste algus kell 11.00. Kui korraldajate juhendis või zürii otsusega pole ettenähtud teisiti;
6.2       Iga võistleja võib startida AINULT oma vanuseklassis, kui see on kavas (hiljem kui 1996a.sünd stardivad N11 või M11 vanuseklassis);
 
7           TULEMUSTE ARVESTAMINE , AVALDAMINE JA PROTESTID
7.1       Ajavõttu, tulemuste arvestamist ja puktiarvestust teostab alakomitee poolt määratud isik või organisatsioon;
7.2       Esialgsed tulemused avaldatakse koheselt peale iga vanuseklassi finišeerimist ja pannakse tutvumiseks teadetetahvlile;
7.3       Punkte saavad kõik osavõtjad. Igal sportlasel läheb arvesse neli(4) parima etapi tulemus;
( vt. punktitabel lisa 2 );
7.4       Punktide võrdsuse korral saab määravaks kõrgemate kohtade arv. Nende võrdsuse korral koht viimasel etapil;
7.5       Protestide esitamine toimub vastavalt ESL võistlusmäärustele;
7.6       Ametlike tulemustega on võimalik tutvuda alates etapile järgnevast esmaspäevast interneti veebilehel www.suusaliit.ee. Kõigil e-maili aadressi omanikel on võimalik soovi korral saada tulemused samaks ajaks.
 
8           AUTASUSTAMINE
8.1       Igal etapil autasustatakse paremaid spetsiaalse suusasarja medaliga. Medalite arv: igas vanuseklassis aastakäikude kaupa 5 paremale (v.a vanuseklass N&M18 – 5; N&M20 – 3).
8.2       Etappide korraldajad võivad lisaks välja panna eriauhindu.
8.3       Suusasarja kokkuvõttes autasustatakse iga vanuseklassi paremaid karikatega. Karikate arv: iga aastakäigu (v.a. N&M18, N&M20kus vanuseklassi arvestus) kuni viit (5) paremat (N&M20 kolme paremat).
8.4       Iga etapi autasustamine algab 15 minutit peale viimase võistleja finiseerimist võistluspaigas.
 
9           TREENINGTOETUSED
9.1       Treeningtoetuse fondist 50% antakse välja etapidel parematele ja 50% sarja üldkokkuvõttes.
9.2       Igal etapil määratakse parematele treeningtoetused. Treeningtoetuse saajate arv: igas vanuseklassis aastakäikude kaupa 5 paremale (v.a vanuseklass N&M18 – 5; N&M20 – 3).
9.3       Suusasarja kokkuvõttes määratakse parematele (N&M12 kuni N&M16 vanuseklassis iga aastakäigu viiele paremale, N&M18 vanuseklassi viiele paremale; N&M20 kolmele paremale) treeningtoetus, mida sportlase koduklubi/spordikool saab kasutada järgneval hooajal tema ettevalmistuskulude katteks.
9.4       Treeningtoetus kantakse üle sportlase koduklubi arvele hiljemalt 1 kuu jooksul peale viimase suusasarja etapi planeeritud toimumisaega. Treeningtoetust ei loeta auhinnaks!
 
Lisad:   etappide toimumise ajad, kohad ja vanuseklassid ja andmed korraldajate ja teiste osapoolte kohta punktiarvestuse tabel

LISA 1
 
ETV-Hansapanga suusasarja võistluskalender
 
1.1 etappide toimumise ajad, kohad ja vanusegrupid
 
 
Koht
Kuup.
sõiduviis
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N18
N20
I
Haanja
28.12.2006
V
1
1
2
2
3
3
3
3
II
Albu
03.02.2007
KL
1
1
2
2
3
3
3
3
III
Mammaste
25.02.2007
V
SPRINT NM11-14 500-600m, NM15-20 500-1km
IV
Pannjärve
03.03.2007
KL ühisst
3
3
5
5
10
10
15
15
V
Tallinn
24.03.2007
V
1
1
2
2
3
3
5
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M18
M20
I
Haanja
28.12.2006
V
1
1
3
3
3
3
5
5
II
Albu
03.02.2007
KL
1
1
3
3
3
3
5
5
III
Mammaste
25.02.2007
V
SPRINT NM11-14 500-600m, NM15-20 500-1km
IV
Pannjärve
03.03.2007
KL ühisst
5
5
10
10
15
15
20
20
V
Tallinn
24.03.2007
V
2
2
3
3
5
5
10
10
 
1.2  Esimesel etapil rakendatakse PAARISSTARTI. (Kui see stardiviis õigustab kasutamist ETV-Hansapanga sarjas, siis rakendatakse ka järgmistel eraldistardiga etappidel paarisstarti. Vastava otsuse peab enne kinnitama ESL MS komitee juhatus).
 
2) andmed korraldajate kohta
 
EESTI SUUSALIIT
Paavo Nael
Tel: 6031516
Faks 6031518
Pirita tee 12
10127 Tallinn
e-post: paavo@suusaliit.ee
 
 
Etappide korraldajad:
I etapp              28.12.2006        Haanja              Aare Eiche, tel.5296194, aare.eiche@energia.ee 
 
II etapp             03.02.2007        Albu                  Kalju Kertsmik, tel5214270, kertsmik@albu.ee
 
III etapp             25.02.2007       Mammaste        Taavi Nagel, polva@maratonsport.ee
 
IV etapp            03.03.2007        Pannjärve          Peep Kivil, tel5290591, kivil.peepl@mail.ee
 
V etapp             24.03.2007        Tallinn               Juhan Anupõld, tel 6718546, nommespordiklubi@hot.ee
 
 
Registreerimine ja ajavõtt
Vahur Leemets
Tel. 056-495439, 032-20021
Faks 032-20055

 
LISA 2
Hansapanga suusasarja punktitabel
 
PUNKTITABEL
 
KOHT
PUNKTE
KOHT
PUNKTE
1.
36
16.
15
2.
32
17.
14
3.
29
18.
13
4.
27
19.
12
5.
26
20.
11
6.
25
21.
10
7.
24
22.
 9
8.
23
23.
 8
9.
22
24.
 7
10.
21
25.
 6
11.
20
26.
 5
12.
19
27.
 4
13.
18
28.
 3
14.
17
29.
 2
15.
16
30.jne.
 1
 


Tehvandi SpordikeskusEesti TerviserajadEesti OlümpiakomiteeFIS-Ski
Graanul InvestAltius EnergiaPostimees
web by OK Interactive