0
ESL murdmaasuusatamise litsentsi reglement (25.05.2012) Tagasi
                                                      Kinnitatud ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse otsusega 25.mail 2012


Eesti Suusaliidu (ESL) murdmasuusatamise litsentside reglement
 
1. ESL litsentsi
1.1. saavad taotleda kõik Eesti kodakondsust, Eesti Vabariigi alalist elamisluba või alalist elamisõigust omavad suusatajad;
1.2. taotlusel esitatakse järgmised andmed:
 ees- ja perekonnanimi
 isikukood
 kodakondsus või Eesti Vabariigi alalist elamisluba või alalist elamisõigust tõendav dokument
 klubi (selle puudumisel linn/maakond);
1.3. ESL litsents väljastatakse ühe aastaseks perioodiks (hooajaks) MS komitee juhatuse poolt kinnitatud tingimustel.
1.4. ESL-i litsentsiaasta algab 1. juulil ja lõppeb järgmise aasta 30. juunil.
1.5. sportlane esindab litsentsiaastal ainult litsentsil fikseeritud klubi või linna/maakonda
1.5.1. Litsentsi muutmine mis tuleneb üleminekust teise klubisse hooaja kestel on keelatud.
1.6. ESL MS komitee juhatusel on õigus juhtudel, mil on tegemist tõeliselt erakorraliste asjaoludega ja niisugune otsus teenib suusaspordi paremaid huve, teha seda ka sõltumata p.1.5 seatud tingimuse täitmisest.
Kohustus tõendada niisuguste erakorraliste asjaolude olemasolu lasub sportlasel.
1.7. ESL litsentsiga kaasneb õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse.
 
2. ESL välismaallase litsentsi
2.1. saab taotleda välismaallasest suusataja kes ei vasta p.1.1. fikseeritud ESL litsentsi taotlemise tingimustele olenemata vanusest;
2.2. kõikides muudes tingimustes lähtutakse käesoleva reglemendi põhimõtetest
 
3. ESL poolt väljastatud litsentsi omamine on kohustuslik kõikidele sportlastele kes soovivad osaleda Eesti Meistrivõistlustel alates N18 ja M18 vanuseklassist;
3.1. ESL välismaalase litsentsi omanik ei saa osaleda Eesti MV individuaalarvestuses.
3.2. ESL välismaallase litsentsi omanik omab õigust osaleda Eesti MV võistkonnaaladel vastavalt Eesti MV üldjuhendis kehtestatud korrale.
 
4. Rahvusvahelise suusaliidu (FIS-i) litsents
4.1. on kohustuslik kõigile rahvusvahelistel võistlustel osalevatele ja Eesti Vabariiki esindavatele sportlastele.
4.2. FIS-i litsentsi annab ESL ainult nendele võistlejatele kes vastavad FIS litsentsi saamise nõuetele ja on allkirjastanud FIS-i vormikohase Sportlase Deklaratsiooni.
4.3. FIS-i litsentsi väljastamisel registreerib ESL võistleja FIS-is rahvusvahelistel murdmaasuusatamise võistlustel osalemiseks.
ESL võib FIS-i litsentsi kehtivust piirata ühes kindlas riigis toimuvate võistluste, samuti ühe või mitme kindla võistlusega.
4.4. FIS-i litsentsiaasta algab 1. juulil ja lõppeb järgmise aasta 30. juunil.
 
5. ESL või FIS-i litsentsi omavad sportlased
5.1. lähtuvad toetus-ja sponsorlepingute sõlmimisel ning riietusel sponsorlogode eksponeerimisel ESL ja FIS regulatsioonidest.
5.2. kohustuvad järgima võistlusmäärusi ja fair play reegleid.
5.3. kohustuvad mitte kasutama dopinguaineid.


Tehvandi SpordikeskusEesti TerviserajadEesti OlümpiakomiteeFIS-Ski
Graanul InvestAltius EnergiaPostimees
web by OK Interactive