0
Antidoping
Eestis korraldab antidopingualast tööd SA Eesti Antidoping, viies läbi dopingukontrolle ja korraldades antidopingualast teavitustööd. SA Eesti Antidoping on Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) liige ning lähtub oma töös WADA Koodeksist, mis on kogu maailma dopinguvastase võitluse alus. Eestis jõustus 1998. aastal Euroopa Nõukogu dopinguvastane konventsioon, millega seoses muutusid konventsiooni põhimõtted Eesti riigile siduvaks.
 
 
 
 
Eestikeelne keelatud ainete nimekirja 2016 muudatuste kokkuvõte
 
ADAMS - Võistlusvälise testimise jaoks välja valitud sportlased kohustuvad andma informatsiooni oma asukoha ja asukoha muudatuste kohta, et neid saaks üles leida eelnevalt etteteatamata võistlusvälise testimise jaoks. Et kindlustada kättesaadavus võistlusvälisteks testimisteks, on sportlased kohustatud andma täpset ning jooksvat informatsiooni oma asukoha kohta andmebaasis ADAMS.(lingi nimi "ADAMS - asukoha ankeet")

http://antidoping.ee/?cat_1=3&cat_2=76&ID=76
 

TUE - Kui ravim sisaldab keelatud aineid ja muu ravi ei ole võimalik, peab sportlane taotlema erandi tegemist ravi eesmärgil kasutamiseks, esitades ühtlasi selgitavad dokumendid ravi kohta. Selle kohta saab täpsemalt lugeda siin (lingi nimi "TUE - erand ravi eesmärgil")
 
http://antidoping.ee/?cat_1=3&cat_2=138&ID=138


KUIDAS JA MILLISTEL ALUSTEL TOIMUB DOPINGUKONTROLL
 


Tehvandi SpordikeskusEesti TerviserajadEesti OlümpiakomiteeFIS-Ski
web by OK Interactive