0
ESL arengukava

Eesti Suusaliidu arengukava aastateks 2015-2019


EESTI SUUSALIIDU VISIOON
Eesti Suusaliidu visiooniks on olla rahvusvaheliselt edukamaid ja populaarseimaid spordialasid ühendav spordialaliit Eestis.

EESTI SUUSALIIDU MISSIOON
Eesti Suusaliidu missiooniks on tagada suusaspordi rahvusvaheline edu, populaarsus ning järjepidev tasakaalustatud areng, edendamaks tervislikku ja ausat sporti.

EESMÄRGID 2015-2019
Eesti Suusaliidu, kui organisatsiooni eesmärk aastateks 2015-2019 on arendada suusasporti terviklikult, pöörates tähelepanu ning pidades oluliseks nii tippsporti, noortesporti, seeniorsporti, kui ka tervisesporti.

Suusaliidu eesmärkideks on suurendada talispordialasid tervisespordina harrastavate inimeste arvu, kasvatada suusaaladel noortespordi kandepinda ning saavutada tippspordis edu rahvusvahelistel võistlustel.

Koostöös Eesti Terviseradadega laiendada liikumisharrastuseks mõeldud suusaradade võrgustikku, tagades läbi selle tervemad ja aktiivsemad inimesed ning eduka ja jätkusuutliku ühiskonna.


2015-2019 eesmärkide seadmisel on Eesti Suusaliit lähtunud tänastest tugevustest

• Traditsioonid
• Senised saavutused
• Silmapaistvad eeskujud
• Kiiresti arenenud taristu
• Populaarsed noorte- ja rahvaspordisarjad ning tippvõistlused
• Meedia tähelepanu
• Talispordi entusiastide olemasolu
• Kasvav huvi harrastusspordi vastu
• Treenerite kompetents
• Rahvusvaheline koostöö
• Tugevad fännklubid
• Palju spordilugusid ja kaasaelajaid
• Alternatiivsete taliharrastuste puudumine
• Talisport on paljudele taskukohane harrastus
• „Maru Mägi“ ja „Suusabuss“
• Eesti Terviseradade lai võrgustik, aastaringne ning tasuta kättesaadavus


ÜLDEESMÄRGID ALADE LÕIKES

Murdmaasuusatamine
Murdmaasuusatamise üldised eesmärgid on sõnastatud läbi kuue alajaotuse:
1. Rahvuskoondis - Eesti osaleb kõikidel 2015-2019 tiitlivõistlustel nii naiste kui meeste teatevõistluses ja teatesprindis
2. Järelkasvustruktuurid - 2015-2019 perioodi järelkasvustruktuuridest jõuab Eesti rahvuskoondisesse PyeongChang OM 2018 koondisesse vähemalt 3 sportlast ning Eesti jõuab 2015-2019 perioodil U20 ja U23 MM-l medaliriikide hulka.
3. Treenerid - 2015-2019 perioodil töötab igal aastal Eestis vähemalt 60 suusatreenerit, kellest vähemalt 5 omavad 7.-8. kategooriat, vähemalt 30 omavad 6. kategooriat, vähemalt 25 omavad 5. kategooriat.
4. Suusavõistlused - Eestis toimub 2015-2019 perioodil igal aastal vähemalt 10 rahvusvahelist suusavõistlust, milles Eesti Suusaliit ja/või liikmesklubid on peakorraldajad või kaaskorraldajad. Olümpiatsükli kõikidel aastatel toimub Eestis SCC etapp, Tartu Maraton, Estoloppet ja EMV 3-etapilisena.
5. Suusakeskused - Eesti Suusaliit osaleb koostööpartnerina investeeringute taotlemisel suusakeskuste arendamiseks ja suusatreenerite tegevuse toetamiseks suusakeskustes.
6. Sponsorstruktuur - ESL omab jätkusuutlikku sponsorstruktuuri eelolevas olümpiatsüklis ning koostöös erinevate organisatsioonidega korraldab iga-aastaselt sponsoralast koolitust ESL liikmesklubidele.

Suusahüpped ja kahevõistlus
• Tugevad klubid – aidata lapsi ja noori treenivatel klubidel suurendada harrastajate arvu, kaasata spetsialiste ning kasvatada finantsvõimekust.
• Hea koostöö FIS-iga – rahvusvaheliste laagrite ja võistluste korraldamine Eestis, eesmärgiga motiveerida Eesti sportlasi ning leida lisarakendust Eesti spordikompleksidele.
• Kvaliteetsed kohalikud võistlused – võistluste korralduse professionaalsuse tõstmine, eesmärgiga pakkuda treeneritele ja võistlejatele nauditavaid võistlusi ning kasvatada pealtvaatajate arvu.
• Hästi korraldatud ja toimiv toetajate süsteem – parandada info liikuvust ala harrastajate ja nende fännide/toetajate vahel ning tugevdada ühtekuuluvustunnet.
• Hästi hoitud sponsorsuhted ja kokkulepped – aktiivne ja kahesuunaline koostöö sponsoritega neile parimate väljundite saavutamiseks.
• Tippsporti lõpetavate koondislaste ala juures hoidmine ning nende arenguvõimaluste toetamine (haridus, töö).

Mäesuusatamine
• Talvekeskused – arendada välja üks riiklikult toetatud treeningkeskus ja toetada koostöös omavalitsusüksustega kodulähedaste õppenõlvade levikut ning arengut üle Eesti.
• Arendada koostöös riigiga Väikesest Munamäest mäespordi treeningkeskus,
• Propageerida kodulähedaste õppenõlvade rajamist üle Eesti ja suurendada keskuste vahelist õppe- ning koostööd.
• Mäespordialade kehalise kasvatuse õppekavasse viimine.
• „Vanaka“ arendamise sidumine Tallinna Tehnikaülikoolil spordikeskuste väljaarendamisega.
• Nõmme Lumepargi arendamine üheks terviklikuks talvekeskuseks koos hüppetornide renoveerimise ja terviseradadega sidumisega (ettepanek Suusaliidu ühisprojektiks).
• Talvekeskuste sidumine üle Eesti terviseradadega (sh traktorite ja lumetehnika jagamine jne).
• Keskuseüleste sarisündmuste (nt Vallatud Nõlvad; Noorte Alpisari) innustamine ja meedias propageerimine.

Lumelaud
• Eesmärk on muuta mäesport kättesaadavaks, ohutuks ja nauditavaks viies mäesuusa - ja lumelauaõppe sisse põhikooli kehalise kasvatuse õppekavasse ning tõstes õpetajate teadlikust ala harrastamise osas.
• Mäespordialade kehalise kasvatuse õppekavasse viimine.


TIPPSPORT

EesmärgidEdu rahvusvahelistel võistlustel (sportlased, võistlused, funktsionäärid/delegaadid) ning rahvus- kui järelkasvukoondiste ettevalmistuse tagamine.

Tegevused eesmärkide saavutamiseks:
• Talentide avastamise süsteemi loomine (talialade ülene).
• Defineerida ja jälgida alade kaupa kriitilisi edu tagamise kriteeriumeid.
• Fokusseerida talentidele (ka uutel aladel - naiste suusahüpped, kahevõistlus jne.)
• Peremudeli arendamine mäesuusas ja lumelauas (aladel, kus meil pole konkurentsieelist) toetades talente.
• Antidopingualase koolitus- ja teavitustöö läbiviimine sportlastele ja treeneritele ning kohalik ja rahvusvaheline koostöö

Tegevused alade lõikes:


Murdmaasuusatamine
• Audentese Spordikooli arendamine Skandinaaviamaade organisatsioonilisele tasemele
• Tehvandi Spordikeskuse kättesaadavuse oluline parandamine meie sportlastele.
• Tippspordile suunatud rahaliste vahendite oluliselt suurenev tõus läbi riigi ja EOK.

Suusahüpped ja kahevõistlus
• Selge koondise ja järelkasvukoondise struktuur ja järjepidevus, et kõigil ala sportlastel oleks üheselt arusaadav, kuidas toimub nendesse arvamine ning millised võimalused nende liikmeks olemisega kaasnevad.
• Maksimaalne rahvusvahelistel võistlustel osalemise võimaldamine koondise ja järelkasvukoondise liikmetele, koos kõige vajaliku taustateenusega.
• Rahvusvaheliste spetsialistide kaasamine sportlaste ettevalmistusse.
• Eesti treenimisvõimaluste maksimaalne kasutamine.
• Kahevõistluse rahvuskoondis – meeskondlik osalemine 2017 MMil ja 2018 OMil. Kohad vastavalt meeskondlik 8. ja 12 koht. MK sarjas 2 võistlejat TOP50 sees.
• Suusahüpete rahvuskoondis – osalemine 2017 MMil ja 2018 OMil. MK sarjas 1 võistleja TOP 50 sees.
• Järelkasvugrupp – kahevõistluses meeskonnaga ja suusahüpetes individuaalselt osalemine juunioride MMil. COC sarjas 2 noort TOP50 sees. Noorem vanuseklass FIS Youth Cupil osalemine eesmärgiga saada vähemalt 1 etapivõit.
• Naiste suusahüpped ja kahevõistlus – individuaalne osalemine 2018 OMil ning kahevõistluses aktiivne osalemine FIS võistlustel.


Mäesuusatamine
• Tipud ja järelkasv – nelja mäesuusataja kvalifitseerumine 2018 olümpiale ja saavutusspordi järelkasvu tagamine.
• Nelja sportlase FIS punktide viimine alla 40 punkti, kellest kahe punktid jäävad alla 10 (koht maailma edetabeli 100 seas).
• Igal aastal vähemalt üks U14 ja U16 vanuseklasside esikümne koht FIS noortevõistlustel.
• Koondiste maksimaalne väljaviimine tiitlivõistlustele.
• Üks katusbränd (nt. Team Alpine) – Eesti mäesuusakogukondade ühendamine eesmärgiga tekitada kogukonnatunnet, sünergiat ja suurendada finantsvahendite kättesaadavust saavutusspordi toetamiseks.
• Mäesuusaentusiastide kaasamine ala arengusse.
• Team Alpine kaasakiskuva brändi väljaarendamine ja vajalike brändikandjate tootmine.
• Koostöös Suusaliiduga või eraldiseisvalt Team Alpine kodulehe ja teiste digitaalväljundite arendamine.
• Win-win partnerlussuhete loomine, sh omateenuste tootestamine.
• Võistluskorralduse meeskonna loomine.
• PR plaani loomine ja elluviimine ning seeläbi ala meediakajastuse suurendamine.

NOORTESPORT

Eesmärk: talialade noortespordi lai kandepind

Tegevused eesmärgi saavutamiseks:
• Kaardistada olemasolev olukord (hõlmab kõiki talispordialasid) sh klubide arv, treenerite arv, laste arv, infrastruktuuri olemasolu ja seisukord, võistlused.
• Täita „valged laigud“ kaardil, taasluues suusaklassid ja mitmekülgse ettevalmistusega suusatreeneri amet koolide juurde ning igale terviserajale vähemalt üks noorte treeninggrupp/klass.
• Talialade osakaalu suurendamine kehalise kasvatuse tunnis.
• Muuta talispordi varustuse kättesaadavust lihtsamaks ning aidata soetada koolidesse suusavarustus.
• Talispordialade maine tõstmine noorte hulgas – reklaam, talvespordinädal koolidesse, suusaliidu kodulehel reklaam suusatamisvõimaluste kohta treeninggruppides jne.
• Kogemuste jagamine klubide vahel, kuidas kaasata uusi sponsoreid ja lapsi.
• Venekeelsete infomaterjalide loomine klubidele (Tallinn, Ida-Viru), et kaasata lapsi trennidesse.
• Klubide toetamine oskusteabega (finantsküsimused, treeningmetoodika jne) .
• Algajate suvelaagrite (ka päevasisesed) korraldamine .
• Piletite jagamine võistlustele/üritustele.
• Võistluste parem reklaam koolides (ETV-Swedabank sari, Alexela Noorte Alpisari ).
• Pöörata senisest enam tähelepanu antidopinguteemalisele koolitusele ning ennetustööle. Noorsportlaste antidopingualase teadlikkuse tõstmine, suhtumise kujundamine ja ennetustöö.


Tegevused alade lõikes:


Murdmaasuusatamine
• Fookus lasteaia ja eelkooli rühmadele (5-6 aastased) ja algklassidele(1.-4. klassid).
• Koostöö tõhustamine koolide kehalise kasvatuse õpetajatega.
• Murdmaasuusatamise algõppe õppematerjali tekitamine õpetajatele.
• Suusatunnid suusakeskustesse.
• Transpordipartneri leidmine koolide toomiseks suusakeskustesse.

Suusahüpped ja kahevõistlus
• Kvaliteetne ja motiveeriv noorte karikasari koos väljundiga meediasse.
• Klubide treenerite koolitusprogramm.
• Ühise laagri korraldamine vähemalt üks kord aastas
• Varustuse ringlus.
• Rahvusvahelistel FIS noortevõistlustel osalemine.
• Klubitreenerite töötasu tagamine.

Mäesuusatamine
• Meistrivõistluste ja sarivõistluste läbiviimine ning areng (nt Noorte Alpisari, Christmas Cup).
• Tippudest noortele ja harrastajatele eeskujude loomine läbi PR programmi.
• Suusakoolid kõikidesse talvekeskustesse!


TERVISE(HARRASTUS)SPORT

Eesmärk – talispordialade lai kandepind. Harrastus terveks eluks!
Koostöös Eesti Terviseradadega laiendada liikumisharrastuseks mõeldud suusaradade võrgustikku, tagades läbi selle tervemad ja aktiivsemad inimesed ning eduka ja jätkusuutliku ühiskonna.
Seenioride kaasamine aktiivsesse suusaellu.


Tegevused eesmärgi saavutamiseks:
• Propageerida lühemaid kohalikke suusasõite/päevakuid/sarju erinevatel talialadel.
• Kunstlume tagamine enim kasutatavatel radadel (koostöös kohalike omavalitsustega ja klubidega).
• Estoloppeti maratoniradadel korraldada täiendavaid üritusi koostöös Koolispordi Liiduga, kasutades ära ettevalmistatud suusaradu.
• Suusabuss firmade üritustel rõhuasetusega tehnika õpetamisel.
• Suusamatkade propageerimine (Presidendi matkasõit). Varustuse rent koostöös Kaitseliiduga.
• Rahvatreeneri elukutse sisseviimine.
• Võimalus tellida ettevõtetel Spordipäev.
• Koostöös Terviseradadega suusatamist tutvustav päev (tasuta varustuse laenutus ja algõppe treenerid).
• Tuntud inimesed läbi meedia valmistumas Tartu Maratoniks ja suusaspordi heategevuskampaania.
• Seenioride kaasamine klubidesse ja võistluste korraldamine koos täiskasvanute EMV-ga.
• Seenioride MM-i taotlemine ja toomine Otepääle murdmaasuusatamises ja suusahüpetes ning kahevõistluses.


Tegevused alade lõikes:


Murdmaasuusatamine
• Iga maakonna kohta info suusatamisvõimaluste kohta ESL kodulehele.
• Pedagoogika ja kehakultuuri teaduskonna üliõpilaste kaasamine rahvaspordiürituste korraldamisesse.
• Venekeelse info loomine ESL kodulehele.
• Oskusteabe koondamine ESL kodulehe alamlehele.
• Võistlusteabe arhiivi täiendamine.
• Terviseradadel hooaja jooksul parima rajameistri selgitamine.
• Suusaklubide endi aktiivsuse tõus kogukondades.

Mäesuusatamine
• Harrastajad – populariseerida mäesuusatamist, kui harrastust terveks eluks.
• Populariseerida mäesuusatamist, kui lumel liikumise baasoskust.
• Pilootprojektina mäesuusatamise viimine koolide ja lasteaedade kehalise kasvatuse programmi osaks (nt Otepää Gümnaasium, Nõmme koolid, Kiviõli I Gümnaasium, Rocca al Mare kool) koostöös omavalitsusüksuste ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
• Rahvaslaalomi sarja leviku toetamine kõikidesse talvekeskustesse.
• Suusakoolid kõikidesse talvekeskustesse!

Lumelaud
• Plaaneerida talispordiveerandi jooksul mäetunde ühele klassile minimaalselt 2 korda kohalikus mäekeskuses.
• Planeerida talispordiveerandil koolide spordipäevi ja/või linnalaagreid mäel.
• Äratada huvi võimalikult suurel hulgal koolidel, seejuures kaasatud klasside või
vanuseastmete arv ei pea olema 100%.
• Saada aastaks 2019 mäele 50% Eesti koolidest.
• Õpetajate koolitamine ja motiveerimine
• Kasv planeerida regiooni kaupa.Tehvandi SpordikeskusEesti TerviserajadEesti OlümpiakomiteeFIS-Ski
web by OK Interactive